ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

50 แห่ง

ครู/บุคลากร

4,936 คน

นักเรียน

77,479 คน

ห้องเรียน

2,062

ที่ตั้ง

50 แห่ง

เว็บไซต์

50 แห่ง

คู่มือประชาชน

44 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

39 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 1 คนแล้ว]


ไอพี : 54.198.15.20

User online : 96ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
20012001
2,653
68
20012002
3,604
84
20012003
4,233
102
20012004
1,648
46
20012005
2,083
49
20012006
1,013
29
20012007
262
10
20012009
3,236
78
20012010
542
16
20012011
715
30
20012012
521
16
20012013
519
14
20022001
1,318
34
20022002
1,469
36
20022003
2,966
72
20022004
497
18
20022006
70
5
20022007
1,083
35
20022008
638
18
20022009
376
9
20032001
2,161
56
20032002
2,912
68
20032003
361
13
20032004
3,107
69
20032005
1,515
35
20032006
815
21
20032007
1,215
30
20032008
2,586
61
20032009
414
18
20032010
1,582
41
20032012
3,561
84
21012001
2,638
70
21012003
3,542
99
21012004
2,165
53
21012005
707
21
21012006
2,623
65
21012007
412
16
21012008
1,053
42
21012009
919
29
21012010
1,926
60
21012011
1,750
50
21012012
1,593
41
21022001
2,582
65
21022002
1,603
44
21022003
343
12
21022004
1,717
47
21022005
255
12
21022006
699
24
21022007
387
15
21022008
890
32

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน