ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

52 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,718 คน

นักเรียน

38,509 คน

ห้องเรียน

1,195

ที่ตั้ง

52 แห่ง

เว็บไซต์

52 แห่ง

คู่มือประชาชน

271 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

0 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.224.150.24

User online : 82ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
39012001
3,239
81
39012002
545
16
39012003
385
15
39012004
167
8
39012005
1,073
31
39012006
382
15
39012007
694
22
39012008
206
10
39012009
512
15
39012010
192
8
39012011
185
9
39012012
316
10
39012013
2,363
72
39022001
1,501
39
39022002
1,432
45
39022003
2,287
66
39022004
135
6
39022005
287
10
39022006
713
22
39022007
507
18
39022008
167
6
42012001
3,337
78
42012002
1,020
34
42012003
267
12
42012004
120
7
42012005
682
26
42012006
1,652
42
42012007
332
15
42012008
170
11
42012009
719
30
42012010
416
14
42012011
904
28
42012012
120
6
42012013
334
12
42012014
167
7
42012015
941
32
42012016
361
15
42012017
1,007
30
42012018
742
22
42022002
2,555
68
42022004
1,019
34
42022005
641
19
42022006
992
30
42022007
300
12
42022009
508
17
42022010
108
6
42022011
315
12
42022012
175
7
42022013
100
6
42022014
128
6
42022015
152
6
42022016
937
27

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน