ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

56 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,508 คน

นักเรียน

40,256 คน

ห้องเรียน

1,200

ที่ตั้ง

56 แห่ง

เว็บไซต์

56 แห่ง

คู่มือประชาชน

107 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

24 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.225.26.44

User online : 98ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
43012001
3,528
96
43012002
303
10
43012003
72
6
43012004
215
9
43012005
1,127
30
43012006
349
11
43012007
74
5
43012008
2,539
70
43012009
426
15
43012010
210
15
43012011
183
7
43012012
133
6
43012013
280
12
43012014
479
18
43012015
312
12
43012016
235
12
43012017
865
25
43012018
265
12
43012019
698
19
43012020
219
9
43012021
639
19
43022001
2,890
68
43022002
644
22
43022003
667
21
43022004
422
15
43022005
261
11
43022006
958
23
43022008
1,705
47
43022009
597
19
43022010
176
9
43022011
309
15
43022012
1,811
54
43022013
409
16
43022014
190
6
43022015
854
27
43022016
370
15
43022017
549
17
43022018
295
10
43032001
2,910
69
43032002
358
10
43032003
388
10
43032004
539
15
43032005
1,618
45
43032006
406
14
43032007
155
6
43032008
1,675
45
43032009
383
13
43032010
226
9
43032011
551
14
43032012
220
9
43032013
410
13
43032014
1,135
30
43032015
135
6
43032016
1,903
49
43032017
224
9
43032018
762
21

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน