ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

45 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,570 คน

นักเรียน

41,699 คน

ห้องเรียน

1,220

ที่ตั้ง

45 แห่ง

เว็บไซต์

45 แห่ง

คู่มือประชาชน

11 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

45 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.224.150.24

User online : 101ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
47012001
3,872
91
47012002
599
18
47012003
1,576
54
47012004
2,934
73
47012005
513
15
47012007
276
14
47012008
1,356
43
47012009
660
21
47012010
889
26
47012011
1,340
38
47012012
313
12
47012013
309
10
47012014
571
18
47012015
542
16
47022001
1,840
58
47022002
1,194
34
47022003
1,154
33
47022004
362
12
47022005
133
6
47022007
144
6
47022008
218
7
47022009
238
9
47022010
178
6
47022012
1,304
36
47022013
608
18
47022014
187
7
47022015
434
15
47022016
1,748
47
47022017
573
18
47022018
764
22
47022019
547
20
47022020
232
9
47022021
2,590
69
47022022
743
19
47032001
2,626
79
47032002
1,214
33
47032003
603
18
47032004
435
15
47032007
290
10
47032009
1,376
40
47032010
220
9
47032012
2,001
55
47032013
966
27
47032014
298
10
47032015
729
24

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน