ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

35 แห่ง

ครู/บุคลากร

1,866 คน

นักเรียน

31,778 คน

ห้องเรียน

975

ที่ตั้ง

35 แห่ง

เว็บไซต์

35 แห่ง

คู่มือประชาชน

8 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

9 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.162.133.222

User online : 64ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
44012001
4,009
102
44012002
4,128
115
44012003
154
9
44012005
285
11
44012007
233
9
44012008
261
21
44012009
2,066
63
44012010
1,042
31
44012011
218
7
44012012
104
6
44012013
111
6
44012016
100
6
44012021
662
20
44012022
1,392
42
44012023
111
6
44012025
92
6
44012026
368
11
44012028
512
17
44022001
1,799
60
44022002
224
12
44022003
257
10
44022005
256
12
44022006
113
6
44022007
120
6
44022008
2,195
62
44022009
1,808
53
44022010
179
6
44022012
2,815
73
44022015
3,046
86
44022018
335
14
44022020
252
12
44022023
1,165
32
44022024
378
12
44022026
412
13
44022027
576
18

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน