ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

***ขอให้เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
22
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
จำนวนโรงเรียน
จำนวนครูและบคลากร
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
2,708
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน


นายจำรัส โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม


นายกมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร


นายไพจิต จัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมนายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง
ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา


นางสำราญ โลหะสาร
ครูโรงเรียนเสนางคนิคม


นางดรรชนี ศรีธัญรัตน์
ครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ โพสเมื่อ 2014-04-16 12:12:59 น. อ่าน 835 ครั้ง
แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS โพสเมื่อ 2014-04-16 11:57:48 น. อ่าน 948 ครั้ง
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS โพสเมื่อ 2014-04-16 11:49:28 น. อ่าน 3305 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) โพสเมื่อ 2014-04-16 22:51:50 น. อ่าน 11432 ครั้ง
แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด โพสเมื่อ 2014-04-16 11:33:37 น. อ่าน 7005 ครั้ง

เข้าสู่ระบบเขตพื้นที่
Username
Password[ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว]
ข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
สถิติการเข้าใช้งาน
วันนี้
368
เมื่อวานนี้
583
เดือนนี้
15,847
เดือนที่แล้ว
38,149
ปีปัจจุบัน
121,295
ปีที่ผ่านมา
393,773
ทั้งหมด
515,068
ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2556
ไอพี : 54.237.95.6

User online : 18

@ICT Nongkhai2.go.th

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2