ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

50 แห่ง

ครู/บุคลากร

4,182 คน

นักเรียน

64,683 คน

ห้องเรียน

1,899

ที่ตั้ง

50 แห่ง

เว็บไซต์

50 แห่ง

คู่มือประชาชน

47 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

11 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.80.188.87

User online : 30ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
30012001
4,204
111
30012002
4,480
109
30012003
4,164
101
30012004
873
30
30012005
509
20
30012006
2,809
74
30012007
1,042
33
30012008
165
13
30012009
2,519
70
30012011
750
30
30012012
2,011
54
30012014
2,915
75
30012015
359
18
30012016
432
18
30022001
2,202
64
30022006
3,157
84
30022007
440
17
30022009
1,839
53
30022011
577
19
30022013
740
22
30032002
289
11
30032008
943
30
30032009
1,710
51
30032011
2,673
71
30032012
310
12
30042009
606
21
30042012
3,097
81
30042013
818
26
30052001
1,782
63
30052002
341
13
30052005
111
6
30052010
1,510
45
30052011
1,045
35
30052016
230
9
30062001
2,153
65
30062003
247
12
30062005
769
23
30062008
704
21
30062009
410
18
30062010
74
7
30062013
1,038
37
30072003
212
6
30072004
3,355
83
30072005
479
18
30072006
629
21
30072007
1,439
43
30072010
704
22
30072011
120
9
30072012
167
7
30072015
531
18

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน