ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

42 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,704 คน

นักเรียน

44,535 คน

ห้องเรียน

1,335

ที่ตั้ง

42 แห่ง

เว็บไซต์

42 แห่ง

คู่มือประชาชน

33 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

27 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.198.15.20

User online : 40ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
50012001
3,719
86
50012002
2,801
63
50012003
790
24
50012004
1,163
39
50012009
638
20
50012010
2,153
64
50012011
360
18
50022001
795
25
50022002
188
12
50022003
197
12
50022004
1,288
37
50022005
1,751
49
50022007
561
18
50022008
1,367
39
50022009
1,436
39
50032001
1,041
32
50032002
880
27
50032004
1,556
43
50032007
827
24
50032008
422
16
50042001
2,288
62
50042002
449
17
50042003
1,211
38
50042004
895
31
50042005
645
19
50042006
530
20
50042007
364
15
50052001
1,979
59
50052002
1,246
41
50052004
1,028
31
50052005
820
29
50052006
1,126
31
50052007
595
20
50052008
216
10
58012001
1,604
42
58012003
1,003
30
58012004
947
27
58012006
342
15
58022001
1,616
46
58022002
555
19
58022003
275
16
58022004
868
30

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน