ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

45 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,274 คน

นักเรียน

32,259 คน

ห้องเรียน

1,064

ที่ตั้ง

45 แห่ง

เว็บไซต์

45 แห่ง

คู่มือประชาชน

33 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

45 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.224.150.24

User online : 50ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
51012001
280
12
51012003
3,214
81
51012004
334
18
51012005
538
20
51012006
262
9
51012007
3,275
92
51012008
338
14
51012009
190
12
51012010
366
16
51012011
391
14
51022001
912
30
51022002
121
6
51022003
492
21
51022004
331
13
51022006
1,548
47
52012002
119
7
52012003
160
9
52012004
106
9
52012006
3,917
98
52012007
795
24
52012008
3,088
75
52012009
117
7
52012010
1,133
37
52012011
503
18
52012012
197
9
52012013
868
31
52012014
446
15
52012015
227
12
52012016
108
6
52022001
269
14
52022002
860
28
52022003
106
7
52022004
1,005
34
52022005
299
14
52022006
130
12
52022007
136
9
52022008
436
15
52022009
210
12
52022010
1,220
42
52032001
247
11
52032002
1,220
36
52032003
207
12
52032004
257
12
52032005
165
6
52032006
1,116
38

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน