ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

46 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,398 คน

นักเรียน

30,266 คน

ห้องเรียน

997

ที่ตั้ง

46 แห่ง

เว็บไซต์

46 แห่ง

คู่มือประชาชน

21 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

19 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 1 คนแล้ว]


ไอพี : 54.92.190.11

User online : 37ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
54012001
2,957
72
54012002
3,023
72
54012003
264
12
54012004
281
14
54012005
235
9
54012006
162
8
54012008
963
33
54012010
889
28
54012011
183
7
54012012
505
20
54022001
1,238
39
54022002
939
30
54022003
113
12
54022004
602
24
54022005
746
24
54022006
328
13
55012001
2,174
60
55012002
2,819
63
55012003
145
10
55012004
101
6
55012006
308
14
55012007
383
16
55012008
965
36
55012009
1,318
36
55012011
110
9
55012012
113
9
55012014
363
12
55012015
136
7
55012016
504
18
55012017
241
11
55012018
93
6
55013001
475
21
55022001
1,951
51
55022002
119
9
55022003
68
9
55022004
469
17
55022005
1,303
41
55022006
166
10
55022007
50
9
55022008
157
12
55022009
420
16
55022010
697
21
55022011
158
9
55022012
476
15
55022013
227
11
55022014
329
16

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน