ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

47 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,476 คน

นักเรียน

34,970 คน

ห้องเรียน

1,109

ที่ตั้ง

47 แห่ง

เว็บไซต์

47 แห่ง

คู่มือประชาชน

104 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

47 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.224.150.24

User online : 55ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
63012001
2,636
65
63012002
1,358
42
63012003
85
6
63012004
274
12
63012005
265
12
63012008
792
26
63012009
230
11
63012010
486
15
63012011
189
12
63012012
468
18
63012013
152
9
63022001
634
18
63022002
518
18
63022003
625
19
63022004
2,730
80
63022005
359
13
63022006
265
12
63022007
620
18
63022008
946
29
63022009
1,553
39
64012001
2,637
75
64012002
1,121
32
64012003
966
35
64012004
949
31
64012005
95
6
64012006
219
12
64012007
297
8
64012008
390
15
64012009
76
7
64012010
350
12
64012011
1,990
51
64012012
309
12
64022001
1,406
40
64022002
1,585
54
64022003
2,502
69
64022004
153
7
64022005
573
22
64022006
98
6
64022007
129
6
64022008
299
12
64022009
397
12
64022010
182
12
64022011
76
6
64022012
300
12
64022013
740
24
64022014
1,616
45
64022015
330
12

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน