ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

***ขอให้เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
22
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
จำนวนโรงเรียน
จำนวนครูและบคลากร
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
781
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสุภาภร กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)


นางสาวอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)


นายหิรัญ เจือจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามนางบุญเอื้อ ศรีสุข
ครูโรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)


นางสาวดวงเดือน พระรักษา
ครูโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)


นางศุทธิรัตน์ โตเหมือน
ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ โพสเมื่อ 2014-04-24 17:25:20 น. อ่าน 967 ครั้ง
แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS โพสเมื่อ 2014-04-24 16:15:51 น. อ่าน 1073 ครั้ง
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS โพสเมื่อ 2014-04-24 15:50:07 น. อ่าน 3424 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) โพสเมื่อ 2014-04-24 17:00:43 น. อ่าน 11741 ครั้ง
แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด โพสเมื่อ 2014-04-24 17:11:27 น. อ่าน 7084 ครั้ง

เข้าสู่ระบบเขตพื้นที่
Username
Password[ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว]
ข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
สถิติการเข้าใช้งาน
วันนี้
1,233
เมื่อวานนี้
1,422
เดือนนี้
24,919
เดือนที่แล้ว
38,149
ปีปัจจุบัน
130,367
ปีที่ผ่านมา
393,773
ทั้งหมด
524,140
ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2556
ไอพี : 54.242.85.89

User online : 20

@ICT Nongkhai2.go.th

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2