ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

32 แห่ง

ครู/บุคลากร

713 คน

นักเรียน

8,213 คน

ห้องเรียน

399

ที่ตั้ง

32 แห่ง

เว็บไซต์

32 แห่ง

คู่มือประชาชน

16 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

25 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 1 คนแล้ว]


ไอพี : 54.162.239.233

User online : 82ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
95020001
112
9
95020002
248
11
95020003
134
8
95020004
207
11
95020005
32
9
95020006
95
9
95020007
30
8
95020009
1,152
35
95020010
131
9
95020011
160
8
95020012
246
9
95020013
81
9
95020014
347
17
95020015
253
8
95020016
965
32
95020017
707
26
95020018
148
8
95020019
229
9
95020053
105
8
95020054
29
8
95020055
775
25
95020056
117
9
95020057
55
9
95020058
76
9
95020059
327
15
95020060
78
9
95020061
128
8
95020062
150
8
95020063
64
8
95020064
478
18
95020065
381
19
95020066
173
11

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน