ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.16 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
4
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 เมษายน 2562 23.45 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 02.48 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.45 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
7
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.32 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
8
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.06 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
9
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.59 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.20 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
11
ทีมงานรถซิ่งและคณะมาบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 13.54 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 12.55 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรม Big Cleaning day เเละ ปฐมนิเทศเทอม 2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.06 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสุจริต-คุณธรรม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.33 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 18.24 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.51 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.47 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 16.45 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมชวนน้องสร้างสรรค์ปันน้ำใจสู่สังคม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 17.06 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
21
ช่างตัดผมเเละคณะเเพทย์จากไต้หวันมาทำกิจกรรม จิตอาสาให้กับ นร.รร.วัดโป่งมงคล
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.17 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
22
รร.วัดโป่งมงคล ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 16.55 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
23
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.59 น./อ่าน 1009)
ข่าวกิจกรรม
24
ทดสอบระบบการนำ Google From
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.51 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร
(วันที่ 11 เมษายน 2561 06.30 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
26
ประชาสัมพันธ์ facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 13.19 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
27
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 01 เมษายน 2561 10.24 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 13.02 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
29
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 876)
ข่าวกิจกรรม
30
มาตรการป้องกันภัย
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 12.42 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมในหัวข้อนวัตกรรมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 11.38 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
32
อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา:การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 08.43 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
33
งานกีฬานักเรียนสหศึกษาเมืองใหม่
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
34
การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
35
มาครับมาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 10.14 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.35 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
37
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
38
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน(ข้อสอบกลาง)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12.12 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
39
การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08.50 น./อ่าน 1380)
ข่าวกิจกรรม
40
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13.28 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
41
น้องอิ่มจากพี่ คณะครู-นักเรียน กศน.ห้วยขวาง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 16.05 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2561 13.33 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
43
การจัดสอบวัดและประเมินผลการอ่าน-เขียนตามแนว PISA
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.38 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 15 มกราคม 2561 12.41 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.57 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
46
วิดีทัศย์กิจกรรมวันคริสต์มาสปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.34 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
47
ภาพการดำเนินกิจกรรมของท่านผู้อำนวยการ บุญสม ปัญญาเหลือ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.48 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
48
ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในกิจรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.56 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
49
Coaching ท่านผู้อำนวยการ
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 10.58 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 10.27 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนวัดโป่งมงคลดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือเนตรนารี ปีจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 มีนาคม 2560 16.11 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
52
มาสอบข้อสอบกลาง
(วันที่ 01 มีนาคม 2560 15.15 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม