ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2562
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.52 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
2
อุทยานกอล์ฟวังจันทร์ และเครือข่ายฯ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.46 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
3
150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.44 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
4
ค่ายพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ และทักษะ Coding
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.40 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
5
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.30 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
6
สัปดาห์วิทยาศาสตร์61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.22 น./อ่าน 627)
ข่าวกิจกรรม
7
ค่ายปลูกฝันปันโอกาส ครั้งที่ 6
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.21 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
8
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชุมแสง ประจำปี 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.20 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.19 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
10
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
11
ตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.16 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
12
แห่เทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.15 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
13
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.13 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
14
ถวายเทียนพรรษาวัดบึงตากาด2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.11 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
15
หล่อเทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.10 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านสีระมันศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.03 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
17
มูลนิธิซากุระ รวมน้ำใจ มอบอุปกรณ์การกีฬา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.01 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.00 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.58 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
20
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหาร จัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.57 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
21
วันคล้ายวันถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.55 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำและการลงนาม MOU
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.54 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
23
ประเพณี เดินวิ่ง มินิ มาราธอน ศิษย์ดีเพราะมีครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.52 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีไหว้ครู 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.51 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
25
คณะกรรมการนักเรียน ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
26
ปลอดอบายมุข ห่างไกลพนันบอลโลก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.47 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมร่วมกันตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.45 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
29
วันงดสูบบุหรี่โลก2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.40 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
30
เปิดภาคเรียนวันแรก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
31
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.44 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม
32
วันสุนทรภู่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.27 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.46 น./อ่าน 575)
ข่าวกิจกรรม
34
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.44 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.42 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
36
รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.39 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
37
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบออนไลน์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.37 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
38
ประชุมสานสัมพันธ์ เครื่อข่ายวังจันทร์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.32 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2559
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.24 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีถวายราชสดุดี 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.02 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
41
ตรวจตาบอดสี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.01 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
42
ค่ายพุทธบุตร"ทำดีเพื่อพ่อ"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.58 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.49 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
44
การสอบธรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.46 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยดวงใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.41 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
46
การการเขียนแผนฯ ปศพพ.
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.35 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
47
นิสิตป.โท จากม.บูรพา ศึกษาดูงาน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.26 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.18 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
49
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.34 น./อ่าน 628)
ข่าวกิจกรรม
50
"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.30 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
51
จัดประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการฯ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.23 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.02 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรม "วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี" ประจำปี 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.00 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
55
ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.52 น./อ่าน 724)
ข่าวกิจกรรม
56
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นสนามสอบ ธรรมสนามหลวง
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.50 น./อ่าน 958)
ข่าวกิจกรรม
57
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 10.40 น./อ่าน 659)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 13.02 น./อ่าน 930)
ข่าวกิจกรรม
59
นายสมศักดิ์ ทองเนียม เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “วังจันทร์เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 08.46 น./อ่าน 661)
ข่าวกิจกรรม
60
คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
(วันที่ 14 กันยายน 2558 09.56 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
61
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้เด็กและเยาวชน
(วันที่ 10 กันยายน 2558 13.01 น./อ่าน 602)
ข่าวกิจกรรม
62
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 10 กันยายน 2558 12.51 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
63
งานมหกรรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS และ BEST PRATICE
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 10.36 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
64
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 10.00 น./อ่าน 1989)
ข่าวกิจกรรม
65
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล และคณะร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.53 น./อ่าน 959)
ข่าวกิจกรรม
66
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่าย โครงก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.49 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
67
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 11.12 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
68
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยองเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 13.24 น./อ่าน 653)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการประเมินเพื่อคัดกรองสถานศึกษาตามหลักของปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 11.17 น./อ่าน 584)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการนิเทศและติดตาม "โรงเรียนในฝัน" ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 13.46 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
71
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานเปิดงานเดิ่น – วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.45 น./อ่าน 499)
ข่าวกิจกรรม
72
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.32 น./อ่าน 649)
ข่าวกิจกรรม
73
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่ายคนดีขอ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.22 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
74
ดร.สุุกิจ โพธิ์ศิริกุล เปิดค่ายสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยฯ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 13.10 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม