ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีไหว้ครู และวันสถาปนา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 14 มิถุนายน 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 10.18 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 10.16 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 15.11 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
4
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา จิตอาษาทำความดีถวายพ่อหลวง บริเวณส่วนงานราชการอำเภอแวงน้อย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2560 04.06 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการนิทรรศการ วิทยาลัยการอาชีพพล
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 07.01 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
6
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 09 มกราคม 2560 13.30 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 09.21 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
8
แข่งขันหุนยนต์บังคับมืิองานศิลปหัตกรมนักเรียน ครั้งทีี่ 66
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 10.38 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
9
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพ ๒๕๕๙
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 10.34 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น น้อมถวายความอาลัย
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 18.51 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
(วันที่ 21 มิถุนายน 2556 16.24 น./อ่าน 1843)
ข่าวกิจกรรม