ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปัก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านปัก
(วันที่ 02 กันยายน 2562 09.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
การนิเทศติดตามแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.48 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.48 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
11
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.14 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
12
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม