ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานเกษียณมุทิตาจิต
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.26 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำเย็น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.15 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
นิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๒
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.06 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูและนักเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มล้านนา
(วันที่ 24 กันยายน 2561 18.20 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
5
ประเมินระบบดูแลนักเรียนเชิงประจักษ์จากสพฐ.
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.55 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
6
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.50 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
7
ประเมินครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.35 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
8
มอบใบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 07.14 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
9
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 10.41 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
10
เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สะเรียง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 06.23 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
11
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 06.53 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ สพป.มส.2
(วันที่ 20 กันยายน 2560 05.50 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม