ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบางเบน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 10.42 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม Big cleaning day
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
3
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 09.45 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
4
ทบทวนการฝึกระเบียบ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.58 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
5
ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ระนองปลอดภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.55 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.41 น./อ่าน 485)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 16.06 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
8
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.24 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.17 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
10
อบรมการจัดการขยะ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 20.10 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2559
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 21.43 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.59 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.51 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมลูกเสือสำลอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 21.48 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการรักษ์อันาดามัน ปี 2559
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 13.06 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
16
รับใบประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรี
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 13.03 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 มกราคม 2559 20.11 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเฉลิมฉลอง ASEAN
(วันที่ 07 มกราคม 2559 22.53 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 20.09 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกวดภาพวาด กอ.รมน.
(วันที่ 27 ธันวาคม 2558 12.38 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
21
ประมวลภาพกิจกรรม กะเปอร์พัฒน์เกมส์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2558 12.31 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
22
ร้านบะหมี่เป็ด เป็ดอบบะหม่ี โชกุน ระนอง เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2558 23.40 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันพ่อ 2558
(วันที่ 07 ธันวาคม 2558 11.32 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
24
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข
(วันที่ 07 ธันวาคม 2558 11.25 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
25
ภาพกิจกรรม วิ่ง 31 ขา ปีที่ 11 ระดับภาคใต้
(วันที่ 07 กันยายน 2558 09.02 น./อ่าน 593)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
(วันที่ 29 สิงหาคม 2558 08.04 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
27
ระกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" ประเภทประชาชน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2558 13.47 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
28
ประกวดท่าเต้นประกอบเพลง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 11.25 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
29
ประกวดท่าเต้นประกอบเพลง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 11.22 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
30
ภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 19.28 น./อ่าน 1646)
ข่าวกิจกรรม
31
ภาพการแข่งสพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 18.40 น./อ่าน 804)
ข่าวกิจกรรม
32
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 22.26 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
33
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 19.24 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
34
มูลนิธิศุภนิมิต บันทึกเทปการทำก้อนเห็ด
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.38 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
35
รายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.32 น./อ่าน 848)
ข่าวกิจกรรม
36
ปล่อยพันธ์ปลาดุกในบ่อเลี้ยง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.26 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
37
นักเรียนชั้นป.5 - ม.3 ทำก้อนเห็ดนางฟ้า และแปลงผักสวนครัว
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 10.18 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
38
ภาพสร้างฐานกิจกรรม BBL
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.04 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
39
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเบน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 22.02 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
40
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.58 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
41
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.54 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
42
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.49 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
43
ภาพกิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.36 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม