ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนควนขนุน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (12 มิถุนายน 2563)
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.07 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
2
เพื่อนควนขนุน แบ่งทุกข์ ปันน้ำใจ ฝ่าภัยโควิด (8 มิถุนายน 2563)
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 20.22 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
3
เยี่ยมบ้านนักเรียน (4 มิถุนายน 2563)
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 19.34 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรม การใช้ Google Classroom (22 พฤษภาคม 2563
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 22.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (7 พฤษภาคม 2563)
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 22.38 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษาดูงานโรงเรียนสามบ่อวิทยา จ.สงขลา (28 กุมภาพันธ์ 2563)
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 22.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ุ6-8 กุมภาพันธ์ 2563)
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 22.04 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
ศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย (17-23 มกราคม 2563)
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 21.30 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 (ุ6-8 มกราคม 2563)
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 20.51 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม