ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเตราะหัก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 12.10 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 12.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562​
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 12.07 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่​ 1/2562​
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 12.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมต้อนรับฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ. 1440
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 11.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
สรุปผลกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหกรรมวิชาการชบาบาน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 17.10 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
7
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหกรรมวิชาการชบาบาน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 17.01 น./อ่าน 426)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมสุขสันต์วันดี รื่นเริงวันเด็ก 2560
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 10.27 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมชี้แจง 6 สัปดาห์ประชามติ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.38 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
10
ต้อนรับเทศกาลฮารียารอ ฮ.ศ.1437
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 21.36 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม