ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 18.25 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 05 กันยายน 2561 21.05 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จัดกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.42 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 เดินตามรอยเท้าพ่อกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.52 น./อ่าน 778)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.41 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รับการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 14.47 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
นายอำเภอตาพระยาเยี่ยมชมโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2560 12.57 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์