ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทัพเซียม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 18 เมษายน 2562 21.30 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอความอนุเคราะห์แต่งชุดปกติขาวร่วมพิธีพระราชทานเพลิง คุณพ่อจ้อย ทรงสุข
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 15.20 น./อ่าน 881)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 20.30 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์