ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกสูง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2557
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 09.04 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง
(วันที่ 19 เมษายน 2557 10.02 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557
(วันที่ 19 เมษายน 2557 10.01 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557 15.11 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ
(วันที่ 27 มกราคม 2557 15.49 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนบ้านโคกสูง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(วันที่ 03 มกราคม 2557 12.41 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
พระเพลิงพิโรธผลาญกุฎิสงฆ์วัดโคกตาเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2556 15.39 น./อ่าน 724)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การมอบอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้ากันหนาวแก่นักเรียน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2556 15.22 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์