ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.30 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 2928)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3717)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 2450)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 474)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 589)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 341)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 891)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์