ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.42 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การออกติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.34 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียนตอนเช้า
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.31 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 22.07 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
งานสมโภชปราสาทธาตุนางพญา ประจำปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 11.12 น./อ่าน 893)
ข่าวประชาสัมพันธ์