ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 10.22 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เกษียณอายุราชการคุณครูยุพาลัย เพ็ชเมือง
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.18 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 15.02 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 09.33 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.56 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่09/2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศวันหยุด
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.16 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์