ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(วันที่ 05 เมษายน 2561 11.12 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)รับสมัครครู ภาษาจีน
(วันที่ 05 เมษายน 2561 10.38 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ทำการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 11.05 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์