ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข่าวฉบับที่ 28 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.20 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เสวนาทางวิชาการ : เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 19.46 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.08 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
งานประเพณีเข้าพรรษ ประจำปี 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่ง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการแข่งขันตอบค
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี และอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.16 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์