ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จุลสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 17.36 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จุลสาร โรงเรียนสารภีพิทยาคม ฉบับที่ 2 ปีที่ 1
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.06 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 13.35 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 419)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คู่มือการใช้งาน การดูผลการเรียน ออนไลน์ (SGS) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
(วันที่ 23 กันยายน 2562 13.03 น./อ่าน 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.23 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ร่วมโหวตผลงานการตัดต่อวีดีโอ ที่ชื่นชอบ
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 09.43 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ลงทะเบียนชุมนุม ประจำปี 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 12.53 น./อ่าน 425)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 เมษายน 2562 08.42 น./อ่าน 634)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศผลการสอบการจัดชั้นเรียนพร้อมกับปฏิทินนักเรียนใหม่
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 16.46 น./อ่าน 879)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 16.20 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08.52 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเรียนฟรี
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.23 น./อ่าน 452)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 มกราคม 2562 22.38 น./อ่าน 1224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 11.14 น./อ่าน 1459)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.32 น./อ่าน 368)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและนักเรียนดุริยางค์ ปี1/2561
(วันที่ 05 กันยายน 2561 08.35 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 13.07 น./อ่าน 945)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 08 เมษายน 2561 22.00 น./อ่าน 1016)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 4674)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
การเตรียมหลักฐานมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปี2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 16.41 น./อ่าน 376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2561 13.03 น./อ่าน 791)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ตารางเรียนนักเรียน(ฉบับปรับปรุง)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 ตุลาคม 2560 12.02 น./อ่าน 1147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 02.32 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 09.02 น./อ่าน 706)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 17.49 น./อ่าน 471)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 14.23 น./อ่าน 753)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 11.05 น./อ่าน 583)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนปีการศีกษา2560
(วันที่ 09 เมษายน 2560 21.44 น./อ่าน 1110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.34 น./อ่าน 1204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 17.01 น./อ่าน 1132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี รร.สารภีพิทยาคม
(วันที่ 08 ธันวาคม 2559 08.45 น./อ่าน 301)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
วีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.30 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.27 น./อ่าน 437)
ข่าวประชาสัมพันธ์