ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 12.50 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 09.07 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 23.30 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 23.23 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน
(วันที่ 14 มกราคม 2557 08.32 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 14 มกราคม 2557 08.30 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์