ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.31 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.26 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 15.11 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 14.49 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 08.54 น./อ่าน 614)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 883)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.09 น./อ่าน 1019)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น./อ่าน 550)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 624)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น./อ่าน 522)
ข่าวประชาสัมพันธ์