ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.30 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.19 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.42 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 16.03 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 09.07 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.40 น./อ่าน 903)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ทำบุญอาคาร แม่เค็ด 100 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 03.50 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
หล่อเทียนพรรษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.14 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 01.58 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ศิลปะหรรษาพัฒนาจิตใจ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 07.02 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 06.39 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดขามแดง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.46 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบ้านปันง้าว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.45 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
พิธีถวายความอาลัย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.43 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.40 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กีฬาสีสัมพันธ์ ชมพูขาว ประจำปี 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.24 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
มอบวุฒิบัตร กิจกรรม D.A.R.E
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.16 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กีฬาเครือข่ายอนันตยศ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.31 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.20 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.12 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.06 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ศิลปหัตถกรรมกรรมระดับเครือข่าย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 14.56 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
การอบรบเชิงปฏิบัติ จิตอาสาจราจรน้อย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.35 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
การอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยและควบคุมโรคในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 13.40 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.34 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.33 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น./อ่าน 393)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.30 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.29 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.28 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 8 รอบ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.27 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.53 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.52 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
วันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.58 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.57 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.48 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
มอบเกียรบัตร DARE ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.46 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ร่วมงานมุทิตาจิต
(วันที่ 11 กันยายน 2558 07.16 น./อ่าน 360)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 08.15 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาน ประจำปี 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.01 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
อบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมทางพุทธศาสนา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.00 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.54 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.51 น./อ่าน 267)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
กิจกรรมวันณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ต้อนรับรองผู้อำนวยโรงเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.52 น./อ่าน 526)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
อบรม ( Brain Based Learning : BBL )
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.41 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
โครงการว่ายน้ำ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.40 น./อ่าน 692)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.03 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ต้อนรับนักศึกษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.01 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 13.16 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.22 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.21 น./อ่าน 333)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
กิจกรรม Open House
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 09.05 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น./อ่าน 756)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 10.09 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.03 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.02 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
อบรมการทำภาพยนต์สั้น เครือข่ายอนันตยศ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.00 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.38 น./อ่าน 338)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.33 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์