ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.18 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 14.44 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.19 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แจ้งการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 15.31 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ใบรับสมัครเรียน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.36 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.33 น./อ่าน 1786)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.07 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์