ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.27 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.25 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับ-28มีค62(แก้ไข)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 572)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน SAR
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.22 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.39 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
PLC ประชุม/แลกเปลี่ยน/อภิปราย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 13.27 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค และ ๒๑๖ล และอาคารประ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.45 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 15.43 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
แบบการเขียนแผนบูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 20.37 น./อ่าน 507)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 14.03 น./อ่าน 335)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
SDQ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 13.50 น./อ่าน 678)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
สัญญาการยืมเงิน-โรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.25 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.24 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 22.40 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศค่าเป้าหมายทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2560
(วันที่ 04 เมษายน 2561 09.11 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 13.15 น./อ่าน 1426)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4(โควต้า)
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 13.18 น./อ่าน 792)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09.21 น./อ่าน 1221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ราคาวัสดุครุภัณฑ์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 06.48 น./อ่าน 367)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย คูปองครู
(วันที่ 02 สิงหาคม 2560 07.21 น./อ่าน 3689)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
แผนการสอน ASEAN
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 14.48 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 14.45 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
แบบสำรวจหนังสือและแบบบันทึกหนังสือยืมเรียนในกลุ่มสาระฯ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 12.16 น./อ่าน 2031)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ตัวชี้วัดต้องรู้ และควรรู้
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 09.32 น./อ่าน 986)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 14.27 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
แบบคำขอใช้ห้องโสตฯ และสถานที่อื่นๆ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 11.09 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 07.04 น./อ่าน 551)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 09.25 น./อ่าน 466)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
แบบสรุปลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-ภาค-1-ปี-59
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 11.17 น./อ่าน 3180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน (แก้ไขปรับปรุง)
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 09.58 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
เครื่องมือวัดผล-มาตรฐานที่-4
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 11.15 น./อ่าน 626)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2559 23.09 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 11.07 น./อ่าน 633)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 12.39 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
งานศิษย์เก่า 40 ปี ทุ่งโพธิืทะเลพิทยา
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 20.06 น./อ่าน 747)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
แบบบันทึกส่งกำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนการสอน(แก้ไข)
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 07.21 น./อ่าน 776)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
แบบขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน (แก้ไข)
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 10.54 น./อ่าน 461)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 07.59 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการเรียน 6 พ.ย. 58
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 15.36 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 59
(วันที่ 24 กันยายน 2558 12.49 น./อ่าน 499)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
แบบบันทึกคะแนนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2558
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 12.57 น./อ่าน 35698)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 18 มิถุนายน 2558
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 21.07 น./อ่าน 2262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 13.51 น./อ่าน 783)
ข่าวประชาสัมพันธ์