ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบ้องตี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค Covid 19
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แจ้งการเปิดเรียนในวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 29 มกราคม 2564 17.59 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้ง "ปิดการเรียนการสอน"
(วันที่ 03 มกราคม 2564 11.14 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอเชิญผู้ร่วมบริจาคหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.59 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 17.10 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การลงทะเบียนเข้าออก แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 01.44 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
แนวปฏิบัติของนักเรียนตามมาตรการการป้องกัน โรคโควิด-19
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 01.30 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คู่มือการปฏิบัติตนในสถานการณ์การเรียนการสอน โควิด 19
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 23.09 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 16.36 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 17.48 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ของดใช้สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 13.08 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ขอเลื่อนการรับปพ.6 ตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง covid-19
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 09.34 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
พิธีเปิดศูนย์ usernet
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 05.10 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กำหนดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.51 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ยกเลิกกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.38 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 10.55 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 11.35 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ทดลอง
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 11.31 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา คุณครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 16.16 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูสุบิน จรบำรุง (หลวงตาเจต)
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 14.43 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 03.19 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
บอกรักพ่อด้วยการทำตามคำสอนพ่อ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.17 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
รร.บ้านบ้องตี้ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรีเขต3 ทั้งหมด 9 รายการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.11 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 367)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "กล่องนมลดโลกร้อน" #ติดตามผลรางวัลทางเพจบ้านบ้องตี้
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.58 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
การประชุมเิชงปฏิบัติการผู้คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
คณะกรรมการนิเทศ DLIT จากทาง สพฐ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ้องตี้ของเรา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.53 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โคร
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 09.45 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนคร
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 13.15 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.38 น./อ่าน 54762)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 09.51 น./อ่าน 811)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29
(วันที่ 21 มกราคม 2558 16.09 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 16.15 น./อ่าน 2218)
ข่าวประชาสัมพันธ์