ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนวทางการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.57 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันต่อต้านยาเสพติดปี๒๕๖๓
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 10.38 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมและตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
(วันที่ 07 กันยายน 2562 13.20 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์