ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนกงาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.22 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
(วันที่ 29 กันยายน 2558 09.36 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
เอกสารทำ ปพ5
(วันที่ 22 กันยายน 2558 13.33 น./อ่าน 230)
ข่าวประชาสัมพันธ์