ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.16 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.54 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 08.42 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 11.21 น./อ่าน 350)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์