ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7343-4211 อีเมล์ puyud9@hotmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]