ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น./อ่าน 1044)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ.
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น./อ่าน 875)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 108)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.02 น./อ่าน 184)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.57 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง