ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครูและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 15.14 น./อ่าน 106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
เอกสารประกวดราคา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 17.58 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง