ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนท่าลี่วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนท่าลี่วิทยาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฉบับแก้ไขใหม่ตามประกาศ)
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 15.17 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรย์กายภา
(วันที่ 10 มีนาคม 2558 15.37 น./อ่าน 137)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาศาสตร์ แบบ CS 208 A
(วันที่ 10 มีนาคม 2558 15.34 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร
(วันที่ 10 มีนาคม 2558 15.33 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง