ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย
(วันที่ 07 มกราคม 2563 14.17 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศเรื่องผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 15.23 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 11.08 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 17.56 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 22.05 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานขับรถ)
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 18.20 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 15.54 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 22.11 น./อ่าน 93)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาช่างอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 10.21 น./อ่าน 297)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้่าที่ธุรการ (วิชาการ)
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 16.15 น./อ่าน 119)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ วิชาการ
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 19.59 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 29 เมษายน 2562 17.53 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย และวิชาคอ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 19.01 น./อ่าน 141)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิชาการ)
(วันที่ 11 เมษายน 2562 17.10 น./อ่าน 171)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 16.03 น./อ่าน 254)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 12.11 น./อ่าน 153)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 10.50 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 11.39 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูด
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 09.57 น./อ่าน 225)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 13.51 น./อ่าน 159)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดนตรี
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 10.13 น./อ่าน 274)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 09.57 น./อ่าน 174)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 27 เมษายน 2561 12.09 น./อ่าน 195)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศรับสมัคร-ครูดนตรี-คณิต-นาฎศิลป์
(วันที่ 03 เมษายน 2561 16.06 น./อ่าน 339)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกตนตรี
(วันที่ 10 มกราคม 2561 14.28 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ดนตรีสากล
(วันที่ 09 มกราคม 2561 08.21 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอน วิชาเอกดนตรี
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 01.15 น./อ่าน 942)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เพื่อปฏิบัติบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 02.31 น./อ่าน 115)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 29 ตุลาคม 2560 16.03 น./อ่าน 180)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง