ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.00 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 16.21 น./อ่าน 162)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง