ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรับนักการภารโรง
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 12.28 น./อ่าน 119)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 08.07 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 02.15 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง