ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.03 น./อ่าน 210)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.02 น./อ่าน 176)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.01 น./อ่าน 210)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.00 น./อ่าน 148)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.59 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.57 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.55 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.41 น./อ่าน 97)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง