เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ รองฯดิเรก อุ่นวงษ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 16.27 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 156 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-106479 อีเมล์ maeonschool@hotmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]