เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 0-5378-3505 อีเมล์ tompong58@gmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]