เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 053160106 อีเมล์ romporthai@hotmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]